Bokningsvillkor

Bokningsvillkor
Efter att du mottagit bokningsbekräftelse från Eduquality AB är din anmälan bindande, men är ombokningsbar fram till 6 veckor före utbildningsstart.

Betalning
Kursavgift betalas i förskott vid anmälan mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara Eduquality AB tillhanda senast vid kursstart.

Inställd eller framflyttad Lektionsverkstad
Eduquality AB förbehåller sig rätten att ställa in planerad Lektionsverkstad och ändra utbildningsdatum. Eventuella inbetalda avgifter återbetalas om datum för nästa tillfälle ej passar dig som kund

Avbokningsregler för Lektionsverkstad Modul 1 , Modul 2
Avbokning meddelas alltid skriftligen.
Vid av- eller ombokning 4 – 6 veckor innan start debiteras 50 % av utbildningsavgiften.
Om av- eller ombokning 0 – 4 veckor innan start debiteras 100 % av utbildningsavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma företag efter samråd med Edquality AB. Vid sjukdom är avanmälan giltig mot uppvisande av läkarintyg.

Avbokningsregler för anpassade Lektionsverkstad på separat offert
Avbokning meddelas alltid skriftligen:
Vid av- eller ombokning som sker 2 – 4 veckor innan start debiteras 50 % av avgiften.
Om av- eller ombokning sker 0 – 2 veckor innan start debiteras 100 % av utbildningsavgiften.
I de fall där Eduquality AB har haft kostnader i samband med överenskomna bokningar alt. Separata avtal är kunden skyldig att ersätta Eduquality för dessa kostnader om de har uppstått innan avbokningen skett.

För mer information, kontakta:
Kundtjänst lektionsverkstad mail: info@lektionsverkstad.se 

Alt. Linus Rahbek VD & Rektor Eduquality AB, linus@acedu.se