FAQ

Vad är skillnaden mellan å ena sidan Lesson Studies och Learning studies och andra sidan Lektionsverkstad?

Alla tre modellerna delar tanken om behovet av ett cykliskt förlopp i utveckling av undervisning: planering – genomförandet – utvärdering – revidering. I Lesson studies är det en grupp lärare som tillsammans arbetar cykliskt med ambitionen att utveckla bra lektioner och att utveckla kunskaper om undervisning. I Learning studies ingår ofta en forskare i arbetet, men de kanske viktigaste skillnaderna är dels att en specifik lärande teori används (Variationsteori), dels att den huvudsakliga slutprodukten är en rapport utifrån en analys av elevernas lärande. Lektionsverkstad (Lesson design workshop) liknar Learning studies genom att forskning är en del av den cykliska processen. I en Lektionsverkstad är alltid en forskare men det är ingen specifik teori som är utgångpunkten utan forskningsrön kring undervisning, lärande och bedömning är generellt intressanta som resurser för arbetet. En annan skillnad i förhållande till Learning studies – och som förenar Lektionsverkstad med Lesson studies – är att de skapade lektionsplaneringarna utgör den viktigaste produkten av det cykliska arbetet. Skapandet sker i form av ett samskapande mellan lärarna och forskaren.