Starka tillsammans

Tillsammans löser vi utmaningarna

Skolchefens komplexa uppdrag får en puff åt rätt håll med nya stödet lektionsverkstad. Att via huvudmannen kunna styra en kommunal eller fristående verksamhet att följa de regler och föreskrifter som finns kan nu få en puff åt rätt håll med nya verktyget Lektionsverkstad menar Vd och rektor Linus Rahbek på Edu.Quallity. Vidare berättar han att Lektionsverkstad både syftar till att stötta det långsiktiga arbetet med kvalitét i skolan som rektor styr men även på kort sikt med handgripliga metoder för pedagogisk personal. Det vill säga en direkt hjälp för läraren och indirekt eleverna klassrummet. Läs mera om hur Lektionsverkstad kan stötta ditt uppdrag under fliken ” Bli inspirerad”.

Upplägg

startpage

Modul 1

Modul 1 har fokus på att lärare och forskare tillsammans hjälps åt att skapa lektionsplanering. Dessa lektionsplaneringar kommer därmed att grundas i lärares professionella kunskap och vedertagna ämnesdidaktiska forskningsresultat.   Modul 1 består vanligtvis av tre workshopstillfällen (om ca 2 timmar) som varvas med egna arbetsuppgifter. Samtliga tillfällen är kvällstid. Mellan träffarna online har du 2-3 veckor på dig att förbereda uppgifterna inför nästa tillfälle.

Foto av Akil Mazumder från Pexels

Modul 2

I modul 2 genomför vi lektionsplaneringarna skapade i modul 1. Undervisningen dokumenteras och analyseras vad gäller undervisningens effekter på elevernas lärande. Utifrån resultaten av analyserna görs ändringar och finslipningar av planerna. Under hela processen arbetar lärare och forskare tillsammans. Modul 2 består vanligtvis av tre workshopstillfällen (om ca 2 timmar) som varvas med egna arbetsuppgifter. Samtliga tillfällen är kvällstid. Mellan träffarna online har du 2-3 veckor på dig att förbereda uppgifterna inför nästa tillfälle. 

Historien om Lektionsverkstad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Historien om Lektionsverkstad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.