Till er som arbetar inom skola

ni är fantastiska!

Man bör skriva hur kurserna genomförs någonstans

Ett tillfälle att lyfta din undervisning till nästa nivå

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Utbud

Vi erbjuder för närvarande fyra lektionsverkstäder med olika teman, men vi erbjuder kontinuerligt nya lektionsverkstäder alltefter era önskemål och de nya utmaningar som ständigt dyker upp i skolans värld. För varje tema finns det två moduler. Modul 1 har fokus på lektionsplanering, medan i modul 2 genomför vi de skapade lektionsplaneringarna och efter en utvärderande analys av undervisningen och dess effekter vad gäller elevernas lärande finslipas planerna. Just nu hittar ni teman för Modul 1 nedanför. Modul 2 kommer att läggas upp inom kort.

Tema

Argumentation

I den här Lektionsverkstaden samarbetar forskare och lärare med att designa lektioner med syftet att utveckla kvaliteten hos elevernas argumentation. Lärandet att utveckla, artikulera och utvärdera bra argument är inte bara centrala mål i skolans styrdokument utan också en förutsättning för att förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle, som i allt högre utsträckning utmanas av händelser, problem och trender som är mycket komplexa och inte sällan kontroversiella.

two-woman-chatting-1311518
Nästa kursstart: 20 oktober
Foto av Akil Mazumder från Pexels
Nästa kursstart: 11 November

Tema

Klimat

I den här Lektionsverkstaden samarbetar forskare och lärare med att designa lektioner med syftet att utveckla elevernas kunskaper och förmåga att delta i lösandet av autentiska klimatutmaningar genom aktiviteter i lokalsamhället i samarbete med lokala aktörer. Att eleverna skall utveckla en kompetens att omsätta kunskaper till handlingskompetens och konkreta lösningar är numera en central ambition i Sveriges och många andra länders skol- och klimatpolitik, men det är också avgörande för att dagens barn och ungdomar skall utveckla en tilltro till möjligheten att skapa ett gott liv och samhälle i framtiden.

Tema

LORET

(Local Relevant Teaching)

I den här Lektionsverkstaden samarbetar forskare och lärare med att designa en planering som inbegriper skolans olika ämnen med syftet att utveckla elevernas kunskaper och förmåga att delta i lösandet av autentiska hållbarhetsutmaningar genom aktiviteter i lokalsamhället i samarbete med lokala aktörer. Här tacklar vi utmaningarna att eleverna skall utveckla dels en förmåga att perspektivera ett problem från en ekologisk, ekonomisk och social/kulturell vinkel, dels kunna omsätta denna förmåga till handlingskompetens och konkreta lösningar. För att lyckas med denna ambition krävs ett samarbete mellan skolans olika ämnen, vilket efterfrågas internationellt av Unesco med också i de svenska styrdokumenten.

stekenjokk
Nästa kursstart: 21 Oktober
pexels-pixabay-159627
Nästa kursstart: 8 December

Tema

Ej legitimerad lärare

I den här Lektionsverkstaden samarbetar forskare och lärare med att designa lektioner med syftet att på bästa sätt hjälpa eleverna att uppnå lärandemålen. Den senaste didaktiska forskningen om undervisning och lärande tillsammans med lärares beprövade erfarenhet används här för att utveckla dels designprinciper för lektionsplanering, dels undervisningsmetodiska principer. Dessa principer tillämpas inom olika ämnesområden för att skapa upplägg for lektioner och bedömning.

Modul 2

Kommer inom kort

pexels-jéshoots-4956