Martin Rogberg

Martin Rogberg

Styrelseordförande

Bakgrund som forskare inom organisation och ledarskap. Leder just nu det nationella FOU-centret Samverkan för bästa skola vid Stockholms universitet. Har tidigare bland annat varit VD för Institutet för Personal- och Företagsutveckling vid Uppsala universitet (IPF AB). 

Om mitt uppdrag ”Jag har ägnat en stor del av mitt arbetsliv åt att försöka sätta forskning i arbete. Det är något jag verkligen brinner för. Eduqualitys databas och lektionsverkstäder är bland det mest spännande jag har haft förmånen att arbeta med.”

Alexander Kinigalakis

Försäljningschef

Bakgrund som ekonom, affärsutvecklare, VD verksamhetschef och styrelseledamot i olika branscher. Har erfarenhet från statlig, kommunal och privat sektor. Har det senaste året arbetat med pedagogiska verktyg riktade mot funktionsvarierade personer.

Om mitt uppdrag ”Att få vara med och bidra till att revolutionera svensk utbildningssektor känns meningsfullt inte minst som nybliven pappa. Svensk arbetsmarknad står stark tack vare en hög utbildningsnivå. Dubbelarbete och resursslöseri har vi inte råd med om vi vill fortsätta att vara konkurrenskraftiga som nation och utveckla en skola i världsklass.”

AndreasEng

Andreas Eng

CTO

Bakgrund som bla utbildad rektor och civilingenjör inom teknisk fysik. Andreas har spenderat hela sitt yrkesliv inom skola, först som lärare och sedan som konsult och leverantör av olika it-system. 2013 gjorde jag verklighet av min egna dröm om att hjälpa skolor med IT och startade Eventful AB.

Om mitt uppdrag ”Jag har ägnat en stor del av mitt arbetsliv åt att försöka sätta forskning i arbete. Det är något jag verkligen brinner för. Eduqualitys databas och lektionsverkstäder är bland det mest spännande jag har haft förmånen att arbeta med.”

founder-lena

Lena Molin

Grundare av Acedemy of Education (Acedu)

Bakgrund som lärare med behörighet att undervisa från lågstadiet till gymnasiet. Har under många år utbildat blivande lärare i geografi och ämnesdidaktik vid Högskolan i Örebro, Kulturgeografiska institutionen samt Institutionen för Lärarutbildningen vid Uppsala universitet.

Ansvarade för utveckling av kursplanen i geografi för grundskolan (Lgr11) och gymnasieskolan (Lgy11) samt Särskolans kursplan i geografi. Ansvarade för Kartläggningsmaterial i geografi för nyanlända elever samt ansvarig för Nationella prov i geografi (åk 6 och 9) under åren 2010- 2019. Som Läromedelsförfattare har jag utvecklat läromedel i geografi och SO för samtliga årskurser (från åk 4 till GY).

Om mitt uppdrag ”Utifrån mina erfarenheter av undervisning och utbildning är jag övertygad om att läraren och lärarens undervisning är den enskilt viktigaste faktorn för elevers lärande. Som stöd för lärarens undervisning har jag tillsammans med Leif Östman utvecklat
Acedu:s databas och lektionsverkstäder dit lärare är välkomna att hämta inspiration och låta undervisningen vila på vetenskaplig grund.” 

founder-leif

Leif Östman

Innovationsledare och Grundare av Acedemy of Education (Acedu)

Leif Östman utvecklade Acedemy of Education (Acedu) tillsammans med Lena Molin och är upphovsman till Lektionsverkstad.

Bakgrund som lärare i biologi, kemi och geografi och har deltagit i och ansvarat för uppbyggnaden av den didaktisk forskningen vid Uppsala universitet alltsedan 1987. Sedan 2005 är jag professor i didaktik och leder forskargruppen SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses) som har fokus på didaktiska frågor och särskilt relationen mellan olika undervisningsupplägg och elevernas lärande. Har lång erfarenhet med att arbeta med skolutvecklingsfrågor i såväl Sverige som internationellt, exempelvis Mongoliet, Vietnam och Ecuador.

Om mitt uppdrag ”Jag har alltid försökt hitta olika vägar till en effektiv samverkan mellan didaktisk forskning och undervisningspraktik, mellan forskare och lärare Jag har bl.a. skrivit böcker riktade till lärare, deltagit i Svenska Unescorådets arbete, föreläst, bedrivit kombinerade forsknings- och utvecklingsprojekt, författat kursplaner, utvecklat kurser och undervisat på lärarutbildningen men de former för samskapande mellan lärare och forskare som vi nu arbetar med är det mest spännande jag gjort.”